Wypracowaliślimy projekt treści na tablicę w GG
Dodane przez Krzysztof Gugala dnia 12/10/2006 10:30
Na spotkaniu Klubu NZS PW w dniu 10.10.2006 pojawiło się ponad 20 osób. Wypracowany został projekt napisu na tablicę planowaną do wmurowania w Auli Głównej GG (drugi akapit jest opcjonany).


W listopadzie i grudniu 1981 studenci Politechniki Warszawskiej na wezwanie
Niezależnego Zrzeszenia Studentów podjęli strajk w walce o autonomię
wyższych uczelni. Ich żądania zostały wsparte przez środowisko akademickie i
Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. Strajk przerwało 13 grudnia
wprowadzenie stanu wojennego.

Tu, w Gmachu Głównym PW, 2 grudnia znaleźli schronienie studenci Wyższej
Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa, których protest komunistyczne władze złamały
siłą. Przybyli ze swoim opiekunem duchowym - ks. Jerzym Popiełuszką. Dzięki
decyzji władz uczelni mogli kontynuować naukę w Politechnice Warszawskiej.

Strajk ukształtował całe pokolenie. Studenci PW kontynuowali walkę o wolną
Polskę, organizując podziemne struktury, drukując niezależne wydawnictwa i
wspierając działania NSZZ Solidarność. Po roku 1989 członkowie NZS PW
aktywnie uczestniczą w budowie niepodległej Ojczyzny.W 25. rocznicę tamtych wydarzeń - Klub NZS PW

Warszawa, 12 grudnia 2006