Obchody XX-lecia ponownej rejestracji NZS
Dodane przez WiG dnia 30/07/2009 21:52
W dniu 7 listopada 2009 roku planowane są uroczyste obchody 20-lecia ponownej rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Odbędą się one w Warszawie. Przewidywana jest obecność przedstawicieli wszystkich dużych ośrodków akademickich, zarówno dawnych jak i dzisiejszych działaczy NZS oraz gości. Organizatorem jest Komitet Obchodów Studenckich Protestów „Kontrofensywa NZS '88”. Przewodniczącym Komitetu jest Wojtek Bogaczyk. Politechnikę Warszawską reprezentuje prezes Klubu NZS PW, Olgierd Smoleński. W skład Komitetu wchodzą także min.: ks. Prałat Józef Maj, Mirosław Chojecki, Bogusław Sonik i Janusz Kurtyka.

Uroczystości w PW są kontynuacją, odbywających się pod patronatem Prezydenta RP, obchodów 20-lecia Kontrofensywy NZS, które rozpoczęły się 14 V 2008r. w Lublinie. Nad obecną częścią obchodów, patronat objął także Rektor PW JM Włodzimierz Kurnik.

Planowany przebieg uroczystości: o g.11.00 msza święta w Kościele Zbawiciela; 12.30 uroczystości z udziałem Pana Prezydenta lub jego przedstawiciela, wręczenie odznaczeń państwowych w Auli Głównej PW. O 14.30 poczęstunek i spotkanie po latach w lokalu SWS na Marszałkowskiej 7.