Zwyczajne Walne Zebranie Klubu
Dodane przez WiG dnia 30/05/2007 20:46
Zarząd Klubu NZS PW na podstawie paragrafu 6.2 Regulaminu Klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Klubu na dzień 19.06.2007 (wtorek) w sali 105 Gmachu ITC przy ul. Nowowiejskiej nr 21/25, początek o godzinie 18.30.

Porządek obrad

1. Ustalenie listy obecności i stwierdzenie kworum oraz prawomocności zwołania Zebrania

2. Sprawozdanie Zarządu z prac Klubu od 22.06.2006 do 19.06.2007

3. Omówienie planu prac na kolejny rok

4. Informacja nt. prowadzonych prac nad monografią NZS PW

5. Sprawy różne wniesione

6. Zamknięcie obrad

Po zakończeniu obrad planowane jest spotkanie o charakterze koleżeńskim (towarzyskim).

Zgodnie z Regulaminem Klubu prosimy o mailowe potwierdzenie na adres klubnzspw@klubnzspw.org otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku potwierdzenia w przeciągu 5 dni, Zarząd Klubu będzie zobowiązany wysłać do Koleżanki/Kolegi list polecony z takowym zawiadomieniem.

Zachęcamy do zaproszenia na Zebranie Klubu swoich kolegów, przyjaciół, dawnych członków NZS PW, którzy jeszcze nie włączyli się w dzialalność naszego stowarzyszenia

Zarząd Klubu NZS PW
Warszawa, 23 maja 2007.